KIKOKOTOA MICHANGO


Mwajiri anapaswa kukata 7% ya mshahara wa mfanyakazi na yeye kuchangia 13% na kuwasilisha jumla ya 20% kwa kila mwezi.